Sài Gòn chán nắng, Sài Gòn mưa

Một vòng Sài Gòn vẫn là phố
Ừ thì Sài Gòn đâu chẳng phố
Một vòng tim anh vẫn là em
Nhưng rồi tự hỏi, đâu là em

Một vòng cất bước một vòng yêu
Một nửa đong đầy một nỗi nhớ
Có phải Sài Gòn đâu chẳng phố
Bởi thế đong đầy mãi nhớ thương

Sài Gòn phố vắng, Sài Gòn mưa
Bởi thế nỗi buồn trôi đâu mất
Sài Gòn một nửa còn nỗi nhớ
Một nửa nhớ thương gửi lòng ai

Con đường phố vắng có lá bay
Một nửa, ừ thì còn một nửa
Một nửa lòng ai là nhung nhớ
Một nửa xa rồi phố vắng mưa.

White Stone