Bước chân

Ngày tôi sinh ra, bước đi… đó có lẽ là một điều gì xa vời quá, nhưng ngày đó có những bước...

Read More