Bảo Lộc, một Đà Lạt xưa cũ

Một con đường hun hút quanh co, một màu xanh ngút ngàn, một chút thiền tĩnh lặng giữa chốn hoang...

Read More