Chuyện cổ tích ban ngày

Tôi đặt tựa đề như thế là bởi truyện cổ tích thì thường được gắn liền với hình ảnh mẹ kể con nghe...

Read More