Ghét chính mình

Có một câu nói rất hay mà tôi cũng không nhớ rõ mình đọc được ở đâu, cũng không nhớ rõ nguyên văn...

Read More