Select Page

Tag: mùa đông

Đông

Đông chợt đến mang theo làn lạnh giá Có phải chợt đi để ta thấy yêu thương Ai đó đã gọi tên mùa...

Read More

Thu tàn

Nhớ chiếc lá vàng rơi ngày cũ Chợt bóng thu tàn, chớm đông sang… Giữa tháng mười một rồi,...

Read More
Loading