THÁNG 5 BÌNH YÊN (5 GIỜ SÁNG THÁNG 5)

Là Xuân vội qua là hè tới Là bước vội vàng vội nắng mai Là ai thơ thẩn mang thơ thẩn Là đến nhẹ...

Read More