Select Page

Tag: Mùa Thu

Thu tàn

Nhớ chiếc lá vàng rơi ngày cũ Chợt bóng thu tàn, chớm đông sang… Giữa tháng mười một rồi,...

Read More
Loading