THÁNG MƯỜI HAI, TỰ TÌNH PHỐ VÀ MƯA

Tình yêu có bao giờ hiện hữu giữa hai ta. Tình yêu có bao giờ vô tình dừng lại, hay chỉ vô tình...

Read More