Vì chúng ta còn trẻ

Nên chẳng phải giấu lời yêu thương, Chẳng phải em yêu anh từ thuở ấy, Chẳng phải trên vai em giọt...

Read More