Vòng quay

Cuộc sống, đôi khi chỉ là những vòng quay. Vòng quay mà ai đó đã dựng nên, để rồi ai đó… một ngày...

Read More