Xa lắm trong tôi trải một dòng kỉ niệm

Một dòng sông đã qua lắm cơn mưa

Một tiếng gọi giữa muôn trùng sóng bể

Một dòng thời gian xa mãi không thôi…

 

Xa lắm trong tôi đã từng là nước mắt

Bởi tình yêu nên có lúc hợp tan

Bởi nhớ mãi, những dấu yêu ngày cũ

Nên đôi lúc tìm về, dẫu xa lắm thời gian ơi.

 

Xa lắm trong tôi đã từng là nuối tiếc

Bởi vì yêu, nào ai muốn chia li

Bởi tất cả, đã xa rồi xa mãi

Nên đôi lúc lòng tôi mãi xao xuyến không thôi.

 

Xa lắm trong tôi đã có khi hờn trách

Trách lòng tôi sao quá đỗi vô tâm

Trách người tôi yêu sao gieo nhiều nỗi nhớ

Để lòng tôi với lấy thời gian trôi.

 

Xa lắm thời gian nên xa lắm mưa rơi

Xa lắm trong tôi chỉ còn là kỉ niệm

Bởi xa lắm nên dẫu là nỗi nhớ

Dòng thời gian trôi gọi tiếng  thời gian tôi.

White Stone