Ai bảo thời gian sẽ chẳng là mãi mãi

Ai bảo dòng đời sẽ cứ thế trôi mau

Ai bảo dòng sông chỉ còn là hoài niệm

Ai bảo con đò xa mãi bến thời gian

 

Ai bải tôi yêu để mãi hoài thương nhớ

Ai bảo nhớ thương mang hai tiếng chia ly

Ai bảo chia ly sẽ chỉ là đau khổ

Ai bảo khổ đau là day dứt thời gian

 

Ai bảo thời gian mang con đò đi mất

Để bến đò xưa  trông ngóng cánh buồm xa

Để rồi mãi, dẫu nhớ thương người cũ

Con sóng xô bờ để sóng mãi rời ta …

White stone