Nếu một ngày trong những ngày xa thẳm
Có một lần em nghe đọng tiếng mưa
Hãy dừng lại thoáng cùng mưa em nhé
Bởi trong mưa luôn có bóng anh về

Nếu một ngày trong những ngày xa lắm
Có một lần em nghe vọng tiếng mưa
Hãy đứng lại đừng vội đi em nhé
Bởi tiếng mưa, tiếng anh nhớ về em

Nếu một ngày trong biết bao ngày nữa
Có một lần em đứng lặng trước mưa
Hãy đứng lại đừng rời xa em nhé
Bởi qua mưa anh trông bóng hình em

Nếu một ngày em thấy trời đổ mưa
Hãy đứng lại dừng lại thêm chút nữa
Bởi mưa đến sẽ là cầu vồng đến
Anh sẽ nhìn em qua ánh sáng cầu vồng

Nếu một ngày… anh cũng không biết nữa
Ngày xa em xin trời vắng tiếng mưa
Bởi nhìn mưa sao lòng anh muốn khóc
Tiếng mưa rơi hay nước mắt anh rơi

Nếu một ngày trong những ngày xa mãi
Có một lần ta lại đứng dưới mưa
Hãy nhắm mắt đừng nhìn anh em nhé
Để nước mắt anh sẽ hòa với làn mưa

White stone