Sao em không tời, em không tới
Để mặt trời lên rạng sớm mai
Để làn gió thổi làn thơm ngát
Để một chút thương đọng giữa trời!

Sao em không tới, em không tới
Để gió mai về quyện sớm sương.
Để nhành hoa nhỏ thêm lay động
Để giọt sương hồng biết vấn vương.

Sao em không tới, em không tới
Để giọt nắng hồng thấy xốn xang.
Để ai mơ mộng, ai thầm tưởng
Để thấy nụ cười thấy nhớ trông.

Sao em không tới, em không tới
Để lại mình anh với nhớ thương.
Để mình anh nói bao giờ tới,
Để lại cùng em dưới nắng hồng!

Sao em không tới, em không tới
Để sớm mai buồn vọng tiếng sương.
Sương rơi từng tiếng rơi từng tiếng
Để cánh hoa buồn đón gió riêng!

Sao em không tới, em không tới
Để giọt mai buồn biết vấn vương.
Để cho ai biết là thương nhớ
Để tiếng nhớ thương chợt cất lòng.

Sao em không tới, bao giờ nữa
Để lại mình anh với ngóng trông
Dẫu là mãi mãi yêu em mãi
Vẫn chỉ mình anh đợi cầu vồng.

White Stone

TP. Hồ Chí Minh – Một đêm vắng 2010