Trong một thoáng ,
Trong phút chốc xa xăm ,
Tôi chợt thấy …
Bóng em mãi đi về !

Trong một thoáng ,
Trong phút chốc xa xăm …
Tôi chợt thấy ,
Bóng người là mãi mãi !

Để nỗi nhớ ,
Cuốn trôi theo làn gió !
Để từ đây …
In đậm mãi con tim !

Bóng ai đó …
Đã đi vào dĩ vãng ,
Chợt hiện về ,
Khuấy động mãi trong tim …

Trong một thoáng ,
Trong phút chốc xa xăm ,
Tôi chợt thấy …
Với em là mãi mãi !

Trong một thoáng ,
Trong phút chốc xa xăm ,
Tôi chợt thấy …
Bóng dáng ai quay về …

White stone