“Hãy luôn nhìn về phía trước, để mỗi thất bại của bạn phải là một bươc tiến dài trên con đường đi tới thành công.”
Khuyết danh